دپارتمان مدیریت و کنترل پروژه شرکت مهر تاسیسات آرمان

/دپارتمان مدیریت و کنترل پروژه شرکت مهر تاسیسات آرمان
دپارتمان مدیریت و کنترل پروژه شرکت مهر تاسیسات آرمان۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۶

دپارتمان مدیریت و کنترل پروژه مهر تاسیسات آرمان

واحد مدیریت و کنترل پروژه شرکت مهر تاسیسات آرمان بلافاصله پس از ابلاغ پروژه ها نسبت به ارائه برنامه زمان بندی جامع پروژه به کارفرما اقدام می نماید.

وظیفه اصلی این واحد ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف شرکت در جهت پیشبرد هرچه بهتر پروژه ها می باشد.

قسمت کنترل پروژه پس از هماهنگی با مدیریت پروژه اقدام به تنظیم برنامه زمانبندی کلیه واحدهای شرکت بر اساس برنامه زمان بندی پروژه ها می نماید.