دپارتمان نصب و اجرا شرکت مهر تاسیسات آرمان

/دپارتمان نصب و اجرا شرکت مهر تاسیسات آرمان
دپارتمان نصب و اجرا شرکت مهر تاسیسات آرمان۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۶

دپارتمان نصب و اجرا مهر تاسیسات آرمان

واحد نصب و اجرای شرکت مهر تاسیسات آرمان با تکیه بر توان فنی و دانش مهندسی و همچنین استفاده از پرسنل مجرب و اکیپ های مونتاژ ، عملیات نصب را به شرح ذیل انجام میدهد:

_ تجهیز کارگاه شامل تامین محل اسکان کارگران و سرپرست کارگاه ،تامین محل دفتر فنی و دفتر سرپرست کارگاه ،تامین برق ،سوخت ،ابزارآلات نصب و …

_ اعلام نیاز صورت جنس به واحد بازرگانی

_ شروع عملیات مطابق برنامه زمان بندی دریافتی از واحد مدیریت و کنترل پروژه

_ تهیه مجوز شروع عملیات و کسب تایید دستگاه نظارت

_ انجام عملیات اجرایی در اکیپ های موازی مطابق برنامه زمان بندی

_ تهیه تست شیت و کسب تایید اجرا از دستگاه نظارت

_ تهیه صورت جلسه تحویل و اعلام پانچ لیست

_ اصلاح پانچ لیست و تحویل به دستگاه نظارت در محدوده زمانی مشخص