پروژه بند انحرافی چهلچای

//پروژه بند انحرافی چهلچای
پروژه بند انحرافی چهلچای۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

طراحی ،تهیه مواد ،ساخت ،حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال بند انحرافی چهلچای (استان گلستان ، مینودشت)

کارفرما:

گروه سپاسد

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

آیتم های پروژه:

1- دریچه سرویس با سیستم مانور وینچ الکترومکانیکی
2- دریچه تعمیراتی با سیستم مانور جرثقیل زنجیری
3- دریچه تعمیراتی مجرای ماسه گیر
4- دریچه سرویس مجرای ماسه گیر با سیستم مانور گیریبکس الکترومکانیکی
5- دریچه راس مجرای آبگیر
6- دریچه استاپلاگ تعمیراتی مجرای آبگیر
7- دریچه سرویس مجرای آبگیر

8- آشغالگیر ورودی مجرای آبگیر
9- آشغالروب سبدی با بازوی تلسکوپی به صورت تمام اتوماتیک
10- دریچه سرویس مجرای ماهی رو
11- سیستم تغذیه برق
12- تابلوی کنترل مرکزی
13- تجهیزات کنترل دبی مجرای آبگیر (فلومتر اولراسونیک)
14- دیزل ژنراتور اضطراری

ثبت ديدگاه*