پروژه گمبیری افغانستان

//پروژه گمبیری افغانستان
پروژه گمبیری افغانستان۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

طراحی تجهیزات هیدرومکانیکال سد و نیروگاه گمبیری افغانستان (دفتر مرکزی – تهران)

کارفرما:

شرکت مهندسین مشاور طوس آب

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

آیتم های پروژه:

1- آشغالگیر دهانه آبگیر
2- دریچه گارد دهانه آبگیر
3- دریچه سرویس آبگیر
4- دریچه استاپلاگ مجرای تخلیه رسوب
5- دریچه سرویس مجرای تخلیه رسوب
6- دریچه استاپلاگ
7- دریچه رادیال

8- آشغالگیر ورودی
9- دریچه گارد
10- دریچه سرویس
11- آشغالگیر ورودی نیروگاه
12- دریچه اضطراری پن استاک نیروگاه
13- دریچه درافت تیوب
14- ترایفیور کیشن پن استاک نیروگاه

ثبت ديدگاه*