پروژه شیرخانه بند خاکی نوده

//پروژه شیرخانه بند خاکی نوده
پروژه شیرخانه بند خاکی نوده۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

طراحی، ساخت و حمل تجهیزات شیرخانه بند خاکی نوده (بجنورد)

کارفرما:

جهاد کشاورزی خراسان شمالی

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور هیدروپارس خراسان

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

ثبت ديدگاه*