پروژه شیرخانه سد نسر

پروژه شیرخانه سد نسر۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

نصب و راه اندازی تجهیزات شیرخانه سد نسر (فریمان)

کارفرمای اصلی:

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

کارفرما:

شرکت ماندژ سازه

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور کاوش پی

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

ثبت ديدگاه*