پروژه مجتمع تجاری میکا

پروژه مجتمع تجاری میکا۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۷

Project Description

موضوع قرارداد: 

اجرای تاسیسات مکانیکی مجتمع تجاری میکا (تهران – بلوار آفریقا)

کارفرما:

شرکت مهندسی مبنا

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

ثبت ديدگاه*