پروژه هتل شهر صنعتی کاوه

پروژه هتل شهر صنعتی کاوه۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه و موتورخانه استخر روباز هتل شهر صنعتی کاوه (ساوه)

کارفرما:

شرکت شهر صنعتی کاوه

 

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

ثبت ديدگاه*